Bahasa Arab Al - Quran

BAHASA ARAB CELIK AL-QURAN

Pengajian asas Bahasa Arab ini memberi tumpuan kepada permulaan memahami pra-kata kalimah-kalimah yang terdapat didalam Al-Quran. Mempelajari asas kepada tatabahasa(nahu dan sorof) arab, mengenal perkataan ganti nama diri, perkataan mudah bahasa arab dan sebagainya.

Mempelajari sedikit demi sedikit kaedah penggunaan perkataan dalam bahasa arab, pecahan kepada sesuatu perkataan dan makana yang terkandung didalam setiap pecahan perkataan tersebut.

Menggunakan buku asas bahasa arab yang menarik dan sangat sesuai untuk semua lapisan umur.