Pengajian Al-Quran

SISTEMATIK

Pengajian Asas Dewasa(TAHMID)

Peringkat asas bermula daripada sebutan Huruf-huruf Hijaiyyah(Alif,ba,ta) satu persatu.

 Melatih diri untuk mengenal bentuk huruf dan asas penulisan huruf-huruf Hijaiyyah.

 Latihan sebutan huruf secara pengulangan 

Cara pembelajaran yang sangat kreatif dengan menggunakan alat ketukan sebagai alat bantu belajar.

Kelas berlangsung selama 12kali pertemuan SAHAJA dan berjalan seminggu sekali.


Jangan risau, konsep pembelajaran adalah santai dengan membudayakan 3 elemen iaitu:


I.Belajar secara berkumpulan

II.Ustaz tak tanya soalan

III.Kalau salah jangan mengaku


“InsyaAllah anda mampu untuk membaca Al-Quran dalam masa 3 bulan secara perlahan dan tanpa tajwid.”

Peringkat TAJWID bermula dengan latihan dan pembetulan Makhraj Huruf(Tempat keluar Huruf Hijaiyyah).

Mempelajari sebutan tepat setiap huruf, hukum-hukum asas tajwid dan tanda wakaf(berhenti) dalam pembacaan Al-Quran.

Kelas berlangsung selama 12kali pertemuan SAHAJA dan kelas berjalan seminggu sekali.

Jangan risau, konsep pembelajaran adalah santai dengan membudayakan 3 elemen iaitu:

I. Belajar secara berkumpulan

II. Ustaz tak tanya soalan

III. Kalau salah jangan mengaku

“InsyaAllah anda mampu untuk membaca Al-Quran dengan bertajwid dalam masa 3 bulan”

Pembacaan Al-Quran secara berkumpulan untuk menerapkan rasa keyakinan dalam diri setiap pelajar membaca Al-Quran.

PROSES MENGULANGKAJI PELAJARAN LEPAS ,BERKAITAN SEBUTAN MAKHRAJ HURUF DAN TAJWID.

Membina kemahiran dan kebolehan membaca Al-Quran dengan baik, bersistematik dan berperingkat.

Melatih diri untuk menguasai dan menyempurnakan sebutan huruf, dengungan dan kemahiran membaca Al-Quran pada peringkat awal.
Menerapkan kemahiran membaca Al-Quran mengikut riwayat Hafs dari Ibnu ‘asim.

DALAM MASA SETAHUN IN SHA ALLAH KHATAM !!!!!!

Pembacaan Al-Quran secara individu bersama dengan guru secara lebih berfokus untuk melancarkan pembacaan Al-Quran.

Penekanan kepada makhraj huruf tertentu yang belum benar-benar dapat dikuasai.

Melatih diri untuk menguasai dan menyempurnakan sebutan huruf, dengungan dan kemahiran membaca Al-Quran pada peringkat mahir.

Menerapkan kemahiran membaca Al-Quran mengikut riwayat Hafs dari Ibnu ‘asim.